Informacja o administratorze danych

Informujemy, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marimax sp. z o.o. sp. j, ul. Poezji 14, 04-994 Warszawa, zwany dalej Administratorem.
 2.     Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowych, przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4.     Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.
 5.     Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.